ภาคคอมฯ ร่วมโชว์พลังสร้างสรรค์ ในสุดยอดงานแสดงโครงงานวิศวกรรม Mahidol Engineering Maker Expo ประจำปี 2024

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ Mahidol Engineering Maker Expo 2024 (Capstone Project Presentation) สุดยอดงานแสดงโครงงานวิศวกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอโครงงานวิศวกรรม จำนวน 90 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย Healthcare Engineering, Logistics & Railway Engineering, Digital Engineering, Sustainability & Environmental Engineering และ Applied Chemical Engineering ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลของการนำเสนอทั้งในรูปแบบ Pitching และรูปแบบ Poster พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้าไว้ถึง 2 รางวัล ด้วยกัน โดยมีผลรางวัลดังนี้

รางวัล Gold เงินรางวัลกลุ่มละ 8,000 บาท ได้แก่

กลุ่ม CO03 หัวข้อโครงงาน Smart Contract for Online Survey and Questionnaires.

รางวัล Silver เงินรางวัลกลุ่มละ 6,000 บาท ได้แก่

กลุ่ม CO01 หัวข้อโครงงาน การตรวจสอบท่าทางการเดินด้วยขาเทียมจากวิดีโอ

นอกจากการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นของคณะฯ มีโซน Consultant Corner เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ พร้อมทั้งการออกบูธของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในกลุ่ม Biz Club โดยมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก