บุคลากร

บุคลากร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Email :Teraphan.orn@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6283

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Asst.Prof.Dr.Wasaporn Techapeeraparnich

Email : wasaporn.tac@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 then 6379

Asst.Prof.Dr.Panon Lactchrote

Email : panon.lat@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6379

Dr.Totsawat Duangwilailuk

Email : totsawat.dau@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6379

Asst.Prof.Dr.Pongpipat Anantanasakul

Email : pongpipat.ana@mahidol.ac.th

Tel: 02-889-2138 Ext 6398

Assoc.Prof.Dr.Suwanna Boontanon

Email : suwanna.boo@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6390

Asst.Prof.Dr.Romanee Thongdara

Email : romanee.tho@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6399

Dr.Pornpen Limpaninlachat

Email : pornpen.lim@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6379

Assoc.Prof.Dr.Wonsiri Punurai

Email : wonsiri.pun@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6391

Asst.Prof.Dr.Thatchavee Leelawat

Email : thatchavee.lee@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6381

Asst.Prof.Dr.Wutjanun Muttitanon

Email : wutjanun.mut@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6385

Assoc.Prof.Dr.Somchai Pathomsiri

Email : somchai.pat@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6393

Assoc.Prof.Dr.Areeya Rittima

Email : areeya.rit@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6384

Dr.Kritsanat Surakit

Email : kritsanat.sur@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6382

Management Team

Mrs.Puttachart Kumsom

Email : phuthachat.kum@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6396

Mrs.Tussanee Glinpool

Email : tussanee.gli@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6397

Ms.Pacharee Pruethongl

Email : pacharee@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6397

Ms.Sulinda Nuanprasong

Email : sulinda.nua@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6377

Mrs.Sermsri Jantha

Email : egmrssermsri@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6397

Technical Team

Mr.Suppachai Kaewploy

Email : egmkp@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6161

Mr.Charnsin Rukkum

Email : egcrk@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6161

Mr.Weerapong Dumnoo

Email : weerapong.doo@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6161

Mr.Pakapol Sumontha

Email : egpsm@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6161

อาจารย์พิเศษ / อาจารย์เกษียณ

Dr.Panom Chaiyasit

Email : panom.cha@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6379

Asst.Prof.Dr.Praveen Chompreda

Email : praveen.cho@mahidol.ac.th

Tel : 02 – 889 – 2138 Then 6394