Congratulations

Congratulations

ขอแสดงความยินดี (จากซ้ายไปขวา)

 

นายณัฐวัฒน์ สิริวัฒนาวณิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทุนการศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557

จำนวน 5,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นางสาวปริตตา ศุภโกวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 35,000 บาท จากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

 

นางสาวนัสรีน แหละตี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

จากทุนมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ รัตนสุวรรณ

 

นายยุทธนา วัฒนประเสริฐกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 35,000 บาท จากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

และทุนการศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นายก้องภพ หมื่นโฮ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ทุนการศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน

5,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *