ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 

– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเกียรตินิยม
– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
(เกรดเฉลี่ย 3.00-3.24)
– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
(เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99)
– ทุนผู้ทุนผู้ช่วยสอน Teaching Assistantship (TA)
– ทุนผู้ช่วยวิจัย Research Assistantship (RA)

📌 กระบวนการคัดเลือก และการพิจารณาให้ทุน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้คัดเลือกพิจารณาให้ทุน และผลการดำเนินงาน ตามเห็นสมควรและเป็นที่สิ้นสุด
📌 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ นี้ค่ะ
http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=sign-up

📌 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณพัชรี ปรือทอง เจ้าหน้าที่หลักสูตร
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6396-7 081-984-2884

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ พร้อมโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยเกียวโต

อีกหนึ่งหลักสูตรดีๆ สำหรับสายสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ป.โท ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ พร้อมโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยเกียวโต ในประเทศญี่ปุ่น (Master of Global Environmental Studies Program of Kyoto University in Japan 🇯🇵) และโอกาสการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สามารถสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/) ภายใน 5 กรกฎาคม

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเกียรตินิยม – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00-3.24) – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99) – ทุนผู้ทุนผู้ช่วยสอน Teaching Assistantship (TA) – ทุนผู้ช่วยวิจัย Research Assistantship (RA)📌 กระบวนการคัดเลือก และการพิจารณาให้ทุน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

BIM-REVIT TRAINING

All Master’s Students in Civil Engineering are welcomed. Date: March 5, 2020 Time 9.00 a.m. – 16.00 p.m. March 12, 2020 Time 9.00 a.m. –