คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดี “48 ปี สมอ. เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน”

คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดี “48 ปี สมอ. เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ศนิตตา ทองแพง รองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน "48 ปี สมอ. เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ