คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานแสดงปาฐกถา "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0"  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร จำนวนกว่า 2,000 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ในโอกาสนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการศึกษาวิจัยอุปกรณ์ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับคัดเลือกนำเสนอ อาทิ เครื่องตรวจการรับรู้ความรู้สึกปลายประสาท โดยใช้เส้นใยโมโนฟิลาเมนต์เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเบาหวาน หุ่นยนต์ส่งยาอัตโนมัติสำหรับขนเวชภัณฑ์ในสถานดูแลผู้สูงอายุ โดรน(Drone)บังคับด้วยคลื่นสมอง สายสวนปัสสาวะเคลือบอนุภาคนาโนบรรจุสารต้านจุลชีพ หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในด้วยสัญญาณสมอง (ALERTZ) ซึ่งเป็นผลงานที่ตอบสนองนโยบาย Start Ups ของรัฐบาลอีกด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา