Seminar

มิ.ย.
29

Second Day of BIM-REVIT TRAINING on March 12, 2020

Second Day of BIM-REVIT TRAINING on March 12, 2020 orga […]

DETAIL
พ.ย.
29

ประชาสัมพันธ์โครงการ AP OPEN HOUSE 2020

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   บริษัท เอพี (ไทย […]

DETAIL
มี.ค.
08
มี.ค.
07

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัด […]

By admin | news . Seminar
DETAIL
ก.ย.
09

อาจารย์และนักวิชาการอาคันตุกะ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม […]

DETAIL
มิ.ย.
12

Farewell talk

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. Idris M […]

By admin2 | news . Seminar
DETAIL
พ.ค.
16

ค่ายวิทยาศาสตร์รถราง

รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปี 1-3 ทุกคณะและสาขา […]

DETAIL
เม.ย.
27

โครงการ Tokyo Study Tour 2016

โครงการ Tokyo Study Tour 2016 เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นป […]

DETAIL
Page 1 of 41234