ทุน ทุน ทุน…

October 2, 2017 admin 0

น่าสนใจมากสำหรับนักศึกษา ME ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป…น้องๆสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลคร๊าบบบผม!!

กิจกรรมของสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทย

September 18, 2017 admin 0

สรุปสาระสำคัญมันหยด (ติ๋ง) … “การกระทำเป็นผลจากสิ่งที่เลือกที่จะทำ สิ่งที่เลือกจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังกับคุณค่าที่ถืออยู่ คุณค่าที่ดี (good values) และความคาดหวังที่เหมาะสม (healthy […]

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดง

September 13, 2017 admin 0

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทุกๆคน นะคะ และอีกหนึ่งความยินดีกับผลงานปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ จากการประกวดผลงานปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมคุณภาพที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2559 7 ก.ย.2560  

ตารางสำหรับนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

August 30, 2017 admin 0

ข้อมูลเพิ่มเติม มาแล้ว คร๊าบ ตารางของอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่จะพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องของการเรียนฝากน้องๆ ME ทุกคนช่วยกันแชร์ด้วย….คร๊าบบบบ โพสต์โดย Mechanical […]

การพัฒนาองค์กรสู่วัฒนธรรมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

August 30, 2017 admin 0

การพัฒนาองค์กรสู่วัฒนธรรมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มาพร้อมกับองค์กรสุขภาพดี ทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และผู้นำที่มีเป้าหมายของความคืบหน้า กับผู้บริหารทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ         […]

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

August 21, 2017 admin 0

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2560 (17 ส.ค. 2560) กับการแนะนำในเรื่องการเรียนการสอน การใช้ชีวิต ประสบการณ์จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องและพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขอต้อนรับน้องๆทุกคน สู่ก้าวแรกของความเป็นเครื่องกล มหิดล […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

August 15, 2017 admin 0

ต้อนรับและปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ และจากรุ่นพี่ในด้านการเรียน การใช้ชีวิต การบริหารเวลา ล้วนนำมาซึ่งเป้าหมายและความสำเร็จในการดำเนินชีวิต […]