ม.มหิดล จับมือ ม.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลกในภูมิภาคเอเชีย ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree)

Screen Shot 2559-11-14 at 3.00.08 PM  Screen Shot 2559-11-14 at 2.59.11 PM 
 MG 4088  k1 

 

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ห้อง 322 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Masao Kitano รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกียวโต เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลกในภูมิภาคเอเชีย และพิธีลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จำนวน 4 หลักสูตร จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) และมูลนิธินิปปอน

      ในพิธีเปิด ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อการวิจัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลกในภูมิภาคเอเชีย และพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมี Prof. Masao Kitano รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยเกียวโต และกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยพันธมิตรจากประเทศต่าง ๆ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จำนวน 4 หลักสูตร โดยหลักสูตรสองปริญญาที่กำลังจะเปิดตัวในปีการศึกษา 2560 เป็นหลักสูตรแรก ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรการศึกษาสิ่งแวดล้อมโลกของมหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศ โดยภายในงาน มีการรายงานสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติด้านการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยในภูมิภาคอินโดจีน

     โดยงานในวันนี้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ตัวแทนจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น และผู้เข้าร่วมงานจากภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก