คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น และ 5 บริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลก ต่อยอดสร้างความร่วมมือด้านอุปกรณ์การแพทย์

 MG 47201  IMG 9354 

     เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ศนิตตา ทองแพง รองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากจังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากจังหวัดทตโตะริ ในการมาประชุมหารือต่อยอดความร่วมมือทางด้านการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG 9524  IMG 9403 

     ทั้งนี้การมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือหลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึก ความร่วมมือกับจังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรสำหรับการรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ณ สถานฑูตประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และจากการไปหารือที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งในครั้งนี้มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลกในจังหวัดตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท Daikin Industries ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำของโลก บริษัท Japan Display Inc. ผู้ผลิตจอความละเอียดสูงเพื่อการแพทย์ระดับ 1 ใน 3 ของโลก บริษัท Ohtori Kiko ผู้ผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ในไลน์การผลิตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์และเครื่องแกะสลักซีเอ็นซี 5-6 แกน เพื่อสร้างชิ้นงานทางการแพทย์ ที่มีความซับซ้อนและความละเอียดสูง บริษัท FDK Corporation ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ระดับโลก เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมแบตเตอร์ในหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่มีความพิเศษสูง และบริษัท Inaba Rubber ผู้ทดลองผลิต และขึ้นรูปยางแบบละเอียด โดยการมาหารือในครั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทดังกล่าวเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือ ที่จะร่วมพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งด้านการอบรมบุคลากรร่วมกับทางจังหวัดทตโตะริ และการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ต่อไป

15175376 10208767188910094 1646872276 n  15174411 10208767188950095 523797957 n 
15134416 10208767153949220 176658932 n  29100