คณะวิศวฯ “ร่วมรำลึกพระเกียรติคุณผ่านนิทรรศการด้านวิศวกรรมศาสตร์ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

 MG 8781   MG 8759 
     MG 8797

 

     วันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน "ร่วมรำลึกพระเกียรติคุณผ่านนิทรรศการด้านวิศวกรรมศาสตร์ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ทั้งนี้คณบดี พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที พร้อมทั้งร้องเพลงสรรสริญพระบารมี และเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

15302537 10208851244931442 1675844555 o  IMG 8867 

 

     หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิด "นิทรรศการพระเกียรติคุณด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ" ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชประวัติ จัดแสดงผลงานกษัตริย์นักวิศวกร โดยเป็นการนำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ด้านวิศวกรรมแผนที่ ด้านวิศวกรรมโยธาผังเมือง ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดเลขสิทธิบัตร อาทิ การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน อันเป็นที่มาของโครงการฝนหลวง อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว เป็นต้น และที่สำคัญมีการจัดแสดงภาพถ่าย เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปีการศึกษา 2536 อีกด้วย ซึ่งนิทรรศการนี้ เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรำลึกและสำนึกในพระเกียรติคุณด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งวันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเกียร์โชว์รูม (Gear Show Room) ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์