นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017  นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชณิดา เนื่องกัลยา และนางสาววลัยพรรณ สินวรคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสคว้ารางวัลที่ 2 ประเภทนิสิต นักศึกษา ในการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017 จากผลงานอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับฝึกฝนนักกีฬา (Instrument of reaction time for athlete training) ที่ปรึกษาโครงการโดย ผศ.เดชา วิไลรัตน์ และอาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560