คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา  ไจโรโรลเลอร์ : ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก  ฝึกฝน : ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนอผลงานไจโรโรลเลอร์ : ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก และยังมีนวัตกรรม ฝึกฝน : ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น

ผลิตอุปกรณ์ นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา