ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (Thai Robotics Society) และ International RoboCup Federation จัดแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว 4 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2.นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 และ 4. นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาบริการแอปพลิเคชั่นโทรคมนาคมและเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จำกัด

ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เวทีการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัด Thailand Robotics Week 2017 รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดเวทีปั้นสตาร์ทอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าพิชชิ่งกับเหล่านักลงทุนและธุรกิจร่วมลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และเข้าฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง ระหว่างวันที่ 14 -17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเผยว่า “International RoboCup Federation ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในชื่อ World RoboCup ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก รายการนี้ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ World RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีมากกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”

ภายในงาน Thailand Robotics Week 2017 จะประกอบไปด้วยงาน 4 ส่วน ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ การจัดงานส่งเสริมด้าน Robotics Start Up & Pitching Forum การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup Asia-Pacific Robotics Symposium) และในส่วนของ RoboCup Asia-Pacific 2017 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ปัจจุบันมีทีมยืนยันสมัครเข้าแข่งขันกว่า 130 ทีม

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า “ภายในงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีสตาร์ทอัพประมาณ 30-40 ทีม เข้ามา Pitch และจะมีนักลงทุน Venture Capital และสถาบันการเงิน ราว 30 ราย มาเข้าร่วมฟังการพรีเซนต์ โดยไอเดียที่สตาร์ทอัพจะนำเสนอต้องเกี่ยวข้องกับการนำหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ IOT (Internet of Thing) เข้ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งของการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ”

“Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 คือการผสานความร่วมมือของภาครัฐบาล เอกชน และสถานบันการศึกษา เพื่อยกระดับวงการหุ่นยนต์ของคนไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น” ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวสรุป