ไทยเป็นเจ้าภาพ เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิคRoboCup Asia-Pacific 2017 ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

RoboCup Asia-Pacific 2017 RoboCup Asia-Pacific 2017 RoboCup Asia-Pacific 2017

 

     ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน “Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และInternational RoboCup Federation ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานเปิดงาน

RoboCup Asia-Pacific 2017 RoboCup Asia-Pacific 2017 RoboCup Asia-Pacific 2017
RoboCup Asia-Pacific 2017 RoboCup Asia-Pacific 2017 RoboCup Asia-Pacific 2017

 

     ภายในงานมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 1,200 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก มีทีมร่วมแข่งขันกว่า 130 ทีม ซึ่งงานนี้ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Technical challenge
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Grand challenge
  3. รางวัลชนะเลิศ RCAP Robotics Startup and Pitching Forum

 

RoboCup Asia-Pacific 2017      นายภัทรพงษ์ สว่างใจ, นายสรวิชญ์ เลิศวิไลกุลนที, นายทัตดนัย แก้วกาญจนเศรษฐ์, นางสาวพวงแก้ว ต่ายสกุลทิพย์ และนางสาวอารดา ศรีประเสริฐ ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Technical challenge

 

     นายพิสิฐ จิตวิริยนนท์, นายเขมรัตน์ เหลืองเมฆา, นายธนเดช คูหาวาสินี และนางสาวพิรญาณ์ วิดจายา ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Grand challenge RoboCup Asia-Pacific 2017

 

     สำหรับการแข่งขัน RCAP CoSpace Logistics Challenge มีเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้งานหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำงานและโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เหมาะสำหรับทั้งนักเรียนในระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย โดยการแข่งขันนี้ได้พัฒนามาจากการใช้ไอเดียและคอนเซปต์ของ RoboCup@Industry ซึ่งมีการทำงานในแบบเชื่อมต่อ Real World และ Virtual Space แต่ละทีมจะต้องสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ของจริง โดยจะมีแขนกลคอยหยิบสิ่งของและนำใส่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ซึ่งหุ่นยนต์เคลื่อนที่มีหน้าที่ส่งสิ่งของไปยัง Teleportion Station และ Teleport ส่งของนั้น ๆ ไปยัง Virtual Space เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในโรงงานอัจฉริยะ

     นอกจากนั้นไฮไลท์ของงานในปีนี้ คือมีการจัดงานแข่งขันด้านสตาร์ทอัพและการนำเสนอผลงาน (Robotics Start Up & Pitching Forum) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ IoT (Internet of Thing) เข้ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งของการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมแข่งขัน Pitching กับนักลงทุน และ Venture Capital จากทั้งในและต่างประเทศ

     นายดิลก ปืนฮวน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ RCAP Robotics Startup and Pitching Forum RoboCup Asia-Pacific 2017